Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dyżur wakacyjny

z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Organizacja dyżuru
wakacyjnego w 2021 roku


Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom przedszkoli, ale również potrzeby rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek organizacja opieki w przedszko-lach w lipcu i sierpniu 2021 r. będzie przebiegała na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Każde przedszkole będzie prowadziło dyżur wakacyjny tylko dla dzieci ze swojej placówki.

informacja na stron - dyżur wakacyjny2021.odt

Umieszczono: 24.03.2021 r., godz. 11.30
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Bezpieczne Przedszkole
 • Rok szkoły w ruchu
 • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
 • Radosne Przedszkole
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 Legionowo - Legionowo
 • eTwinning