Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ograniczenia w pracy przedszkola

Pisemne oświadczenie o charakterze wykonywanej pracy
Szanowni Państwo
Zgodnie z informacją Premiera Rządu i Ministra Zdrowia dotyczącą nowych obostrzeń na terenie kraju Przedszkole Miejskie Nr11 od 29.03-09.04.2021 r. pracuje z pewnymi ograniczeniami. Do przedszkola przyjmujemy dzieci rodziców pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 . Rodzic składa pisemnie oświadczenie o charakterze wykonywanej pracy i deklarację korzystania z opieki przedszkolnej w/w dniach na maila przedszkola (przedszkolem11@o2.pl). O zmianach będziemy informować na bieżąco.W związku z koniecznością organizacji pracy przedszkola prosimy o składanie oświadczeń do dnia 26 marca do godziny 12.00. Sprawę proszę potraktować jako pilną z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej opieki i wyżywienia dzieciom.
Umieszczono: 25.03.2021 r., godz. 14.36
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Bezpieczne Przedszkole
 • Rok szkoły w ruchu
 • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
 • Radosne Przedszkole
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 Legionowo - Legionowo
 • eTwinning