Jesteś tutaj:

Główna treść strony

O przedszkolu

Zakładka zawiera informacje dotyczące nazwy poszczególnych grup oraz imiona i nazwiska wychowawców prowadzących grupę.

Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie zapewnia dzieciom dobrą zabawę, troskliwą opiekę oraz moc wrażeń i atrakcji. Celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami. Jednym z podstawowych zadań wychowawczych przedszkola i jego zespołu wychowawczego jest wychowanie zdrowotne dziecka. Wychowanie zdrowotne jest integralną częścią ogólnego wychowania dziecka, zmierzającego do ukształtowania wysokiego poziomu kultury zdrowotnej i realizowane jest na co dzień w przedszkolu. Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Podejmowane są działania w dłuższej perspektywie wzbogacające wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, kształtujące u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwiające nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno– zdrowotnych. Zwracając przedszkolakom uwagę na to, co zdrowe i bezpieczne, uczymy ich dbania o swoje dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne.


Personel przedszkola:


Dyrektor przedszkola 

 Renata SalamonGrupa " Żabki" 

Nauczyciele:

Iwona Rakocka , Iwona Zielińska

Pomoc nauczyciela -  Monika Kondraciuk

                               Patrycja Mroczkowska

Grupa " Pszczółki"

Nauczyciele:

Marzena Stępień , Renata Salamon

Woźna - Magdalena Nowicka


Grupa " Biedronki"

Nauczyciele:

  Aldona Siebyła , Monika Górecka

Woźna - Maria Hipś


Grupa "Motylki"

Nauczyciele:

Katarzyna Ficek , Agnieszka Sasin

Woźna - Dorota Skarpetowska


Specjaliści:

Terapeuta SI - Aldona Podgórska

                      Anna Godlewska

Logopeda - Agnieszka Hryszkiewicz

Psycholog - Nina Bandurska

Pedagog specjalny - Ewa Piotrowska


Pozostali pracownicy:

Specjalista do spraw żywienia - Teresa Siedlecka

Kucharka - Grażyna Baranowska

Pomoc kuchenna - Monika Draganek

Pomoc kuchenna - Zenona Zawadzka

Konserwator - Janusz Świderski

Księgowa - Beata Kwiatkowska - Wiktorowicz

Specjalista do spraw kadr - Barbara Słomczyńska

Kasjer - Anna Kufel

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Bezpieczne Przedszkole
 • Rok szkoły w ruchu
 • Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!
 • Radosne Przedszkole
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 Legionowo - Legionowo
 • eTwinning